Microchip

Állatgyógyászati » Centrum | 2012. december 05. 16:57

A 115/2012. (VI. 11.) Korm. Rendelet (Egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról) értelmében


„(10) Négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel /microchippel/ megjelölve
tartható.


(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyzõ és a kerületi hivatal ellenõrzi.


(12) A négy hónaposnál idõsebb transzponderrel nem jelölt ebrõl a jegyzõ és a
magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé.”

(3) Az eb transzponderrel történõ megjelölését követõ 8 napon belül a beavatkozást
végzõ magánállatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a
transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos
elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.


(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplõ eb adatait az állat tartója
köteles 2012. december 31-ig
a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.


(6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén
a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni,
b) az adatbázis mûködtetõje köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani.


(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az
állat elpusztulása esetén
az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni.

Hozzászólások

Még nincs hozzászólás